bg ro
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Alexandros Palace Hotel & Suites

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Alexandros Palace Hotel & Suites - Халкидики / Атон, Уранополис

Празници - Намаления и промоции

1003лв
853лв
1-5 Май
2 възрастни, 2 деца

1 май 2024
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1535лв
1385лв
1-5 Май
2 възрастни, 2 деца

1 май 2024
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-10%
1142лв
1037лв
1-5 Май
2 възрастни, 1 дете

1 май 2024
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-9%
699лв
594лв
1-5 Май
2 възрастни, 1 дете

1 май 2024
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1507лв
1351лв
3-6 Май
2 възрастни, 2 деца

Великден 2024
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-10%
1042лв
886лв
3-6 Май
2 възрастни, 2 деца

Великден 2024
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
658лв
593лв
1-6 Май
на човек

Великден 2024
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-10%
349лв
297лв
1-5 Май
на човек

1 май 2024
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
527лв
474лв
1-5 Май
на човек

1 май 2024
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-10%
437лв
371лв
1-6 Май
на човек

Великден 2024
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
329лв
280лв
3-6 Май
на човек

Великден 2024
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
462лв
413лв
3-6 Май
на човек

Великден 2024
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-11%

Alexandros Palace е приятен и добре поддържан хотел, състоящ се от основна и допълнителни сгради, разположени на относително голяма територия. Ресторантът е с външна тераса и изглед към морето, хотелът разполаа и с мини - маркет, паркинг.

Местоположение на Alexandros Palace Hotel & Suites, Халкидики

Alexandros Palace се намира на леко издигнато място, с прекрасна гледка към морето и близките острови. Само една улица дели хотелите от пясъчно-каменистия плаж, намиращ се на около 150м (до плажа се достига през подлез). Възможности за пазаруване, барове и ресторанти има в намиращия се на около 7км Уранополи (2 пъти дневно автобус на хотела срещу заплащане), спирка на редовна автобусна линия на около 150 м.

Адрес: Уранополис, Гърция


Удобства в Alexandros Palace Hotel & Suites

Включени в цената: 2 басейна в градината, всеки със слънчева тераса, чадъри и шезлонги, фитнес, тенис на маса, тенис на корт, плажен волейбол, джаги. Барове на басейна и на плажа.

Срещу заплащане: чадъри, шезлонги и водни спортове на плажа, малък закрит басейн (отворен в определени часове), парна баня, сауна,билярд. Развлекателна програма за гостите на хотела, например анимация.

Стаи и настаняване в Alexandros Palace Hotel & Suites

Стаите са модерни и приветливи, с вана или душ/WC, сешоар, телефон, сателитна телевизия, хладилник, сейф под наем, климатик, балкон или тераса.

Хранене, ресторанти и барове в Alexandros Palace Hotel & Suites

Ресторантът е с външна тераса и изглед към морето (полупансион = закуска и вечеря на бюфет)

За децата

За децата: мини клуб за деца от 4 до 12 години (6 пъти седмично, в определени часове), 2 детски басейна, детска площадка.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1594лв
1355лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1948лв
1709лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-12%
704лв
598лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
969лв
864лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-11%
1809лв
1604лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-11%
1366лв
1161лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-15%
608лв
543лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-11%
430лв
366лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
1461лв
1282лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-12%
1195лв
1016лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
1389лв
1234лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-11%
1035лв
880лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
1160лв
986лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1325лв
1126лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1470лв
1296лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-12%
1680лв
1481лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-12%
1599лв
1419лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-11%
1200лв
1020лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
790лв
711лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-10%
786лв
668лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
524лв
445лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1185лв
1067лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-10%
663лв
563лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
840лв
741лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-12%
3229лв
2861лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-11%
2453лв
2085лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1992лв
1693лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2435лв
2137лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-12%
630лв
555лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-12%
497лв
422лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
598лв
508лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
731лв
641лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-12%
731лв
641лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-12%
598лв
508лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
456лв
407лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-11%
323лв
274лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1491лв
1267лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1890лв
1666лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-12%
395лв
356лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-10%
262лв
223лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
5521лв
4693лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
6607лв
5779лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-13%
5687лв
4996лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-12%
4601лв
3911лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
961лв
817лв
29.04-10.05
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1448лв
1304лв
29.04-10.05
на човек

11 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-10%
934лв
756лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-19%
712лв
534лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-25%
2888лв
2454лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
3552лв
3119лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-12%
1782лв
1595лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-11%
1250лв
1063лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
753лв
602лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
1063лв
913лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-14%
994лв
845лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1260лв
1111лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-12%
6585лв
5468лв
13-18 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-17%
5588лв
4470лв
13-18 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
2658лв
2342лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-12%
2104лв
1788лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1758лв
1495лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
2157лв
1893лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-12%
4288лв
3765лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-12%
3490лв
2967лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
4288лв
3765лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-12%
3490лв
2967лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2811лв
2195лв
7-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-22%
3475лв
2860лв
7-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-18%
1470лв
1296лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-12%
1160лв
986лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1532лв
1302лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1931лв
1701лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-12%
6607лв
5503лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-17%
5521лв
4417лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
4208лв
3577лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
5316лв
4685лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-12%
1798лв
1505лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-16%
1465лв
1172лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1395лв
1185лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1705лв
1496лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-12%
4072лв
3461лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
5003лв
4392лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-12%
3083лв
2720лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-12%
2418лв
2055лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
828лв
704лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1050лв
926лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-12%
5745лв
5063лв
21-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-12%
4549лв
3867лв
21-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
2789лв
2371лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
3565лв
3146лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-12%
2909лв
2472лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
3573лв
3137лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-12%
4072лв
3258лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
4693лв
3878лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-17%
3490лв
2967лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
4288лв
3765лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-12%
5227лв
4367лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-16%
4296лв
3437лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
524лв
445лв
13-16 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
790лв
711лв
13-16 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-10%
3810лв
3239лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
4829лв
4258лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-12%
4732лв
4022лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1050лв
926лв
22-27 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-12%
828лв
704лв
22-27 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
5818лв
5108лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-12%
1195лв
956лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1705лв
1496лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-12%
1461лв
1222лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-16%
1395лв
1185лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
6111лв
5394лв
4-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-12%
4781лв
4064лв
4-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
5817лв
4654лв
11-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
7147лв
5983лв
11-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-16%
1251лв
1064лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
1517лв
1329лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-12%
2876лв
2407лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-16%
2344лв
1876лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
645лв
516лв
18-24 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
911лв
782лв
18-24 Май
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-14%
828лв
704лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1050лв
926лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-12%
828лв
621лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-25%
1050лв
843лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-20%
2902лв
2467лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
3700лв
3264лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-12%
1193лв
955лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1503лв
1265лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-16%
1327лв
1168лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-12%
2521лв
2142лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1061лв
902лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
3296лв
2918лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-11%
3187лв
2550лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
4074лв
3436лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-16%
3565лв
3146лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-12%
5521лв
4693лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
2789лв
2371лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
6607лв
5779лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-13%
1461лв
1282лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-12%
1195лв
1016лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3797лв
3171лв
24-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-16%
3132лв
2506лв
24-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1528лв
1339лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-12%
1262лв
1073лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
4338лв
3687лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
5113лв
4463лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-13%
6343лв
5392лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
7673лв
6721лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-12%
3759лв
3195лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
4557лв
3993лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-12%
1783лв
1562лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-12%
1473лв
1252лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2196лв
1867лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2661лв
2332лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-12%
2051лв
1744лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2517лв
2209лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-12%
1218лв
1018лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-16%
996лв
797лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
4072лв
3461лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
4693лв
4082лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-13%
996лв
797лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1218лв
1018лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-16%
215лв
183лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
304лв
272лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-11%
538лв
457лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
759лв
679лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-11%
215лв
183лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
304лв
272лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-11%
1050лв
884лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-16%
828лв
663лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
2982лв
2535лв
1-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
3780лв
3332лв
1-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-12%
1486лв
1263лв
2-8 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1885лв
1662лв
2-8 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-12%
1050лв
884лв
6-11 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-16%
828лв
663лв
6-11 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
828лв
704лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1050лв
926лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-12%
2902лв
2467лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
3385лв
2878лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
4316лв
3808лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-12%
3700лв
3264лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-12%
4206лв
3365лв
22-27 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
4982лв
4141лв
22-27 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-17%
2873лв
2522лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-12%
2055лв
1747лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2341лв
1990лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
4512лв
3975лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-12%
2720лв
2412лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-11%
3582лв
3044лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1858лв
1579лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2301лв
2022лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-12%
5390лв
4426лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-18%
4326лв
3362лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-22%
1395лв
1185лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1705лв
1496лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-12%
4314лв
3611лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-16%
8667лв
7218лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-17%
3517лв
2813лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
7249лв
5799лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
4848лв
4237лв
30.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
-13%
3573лв
3137лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-12%
4072лв
3461лв
30.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2909лв
2472лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
398лв
339лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
3565лв
3146лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-12%
2789лв
2371лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
509лв
449лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-12%
2051лв
1744лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2517лв
2209лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-12%
4732лв
4022лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
5663лв
4953лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-13%
1395лв
1185лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1705лв
1496лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-12%
5602лв
4725лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-16%
4383лв
3506лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2789лв
2231лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
1195лв
956лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1705лв
1496лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-12%
1461лв
1222лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-16%
3565лв
3007лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-16%
1395лв
1185лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1465лв
1245лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
1798лв
1578лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-12%
2265лв
1812лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
2709лв
2256лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-17%
1439лв
1223лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
7945лв
6604лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-17%
1750лв
1534лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-12%
6704лв
5363лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
7505лв
6579лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-12%
5274лв
4623лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-12%
4344лв
3692лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
6175лв
5249лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
5113лв
4463лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-13%
4338лв
3687лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1894лв
1515лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
2293лв
1914лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-17%
5316лв
4658лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-12%
4385лв
3728лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
19936лв
15948лв
27.07-16.08
3 възрастни, 1 дете

20 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
23481лв
19494лв
27.07-16.08
3 възрастни, 1 дете

20 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-17%
1473лв
1252лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1894лв
1515лв
1-10 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2293лв
1914лв
1-10 Авг
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-17%
1783лв
1562лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-12%
1262лв
1073лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1528лв
1339лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-12%
1262лв
1073лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
1528лв
1339лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-12%
1023лв
849лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-17%
868лв
694лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
2104лв
1788лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
6075лв
5073лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-16%
2658лв
2342лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-12%
5012лв
4009лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
2082лв
1769лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
2636лв
2323лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-12%
1417лв
1134лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1727лв
1444лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-16%
2517лв
2106лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-16%
2051лв
1641лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
7806лв
6874лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-12%
6210лв
5279лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1395лв
1185лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1705лв
1496лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-12%
6809лв
5788лв
1-8 Сеп
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
10250лв
8542лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-17%
8544лв
6835лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1758лв
1407лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
2157лв
1805лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-16%
8050лв
7029лв
1-8 Сеп
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-13%
1195лв
956лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1395лв
1185лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1461лв
1222лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-16%
1705лв
1496лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-12%
2654лв
2336лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-12%
2122лв
1804лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1566лв
1331лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
2231лв
1996лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-11%
4835лв
4296лв
1-8 Окт
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-11%
3594лв
3055лв
1-8 Окт
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
873лв
742лв
29.04-09.05
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
2794лв
2235лв
29.04-06.05
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
4034лв
3476лв
29.04-06.05
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-14%
1317лв
1186лв
29.04-09.05
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-10%
262лв
223лв
2-5 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
395лв
356лв
2-5 Май
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-10%
263лв
237лв
3-5 Май
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-10%
175лв
148лв
3-5 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1389лв
1181лв
3-7 Май
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2010лв
1801лв
3-7 Май
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-10%
263лв
237лв
4-6 Май
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-10%
175лв
148лв
4-6 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
652лв
502лв
12-19 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-23%
962лв
812лв
12-19 Май
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-16%
1063лв
950лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-11%
753лв
640лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
911лв
782лв
20-26 Май
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-14%
645лв
516лв
20-26 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
304лв
272лв
23-25 Май
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-11%
940лв
799лв
23-26 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1339лв
1198лв
23-26 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-11%
323лв
274лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
456лв
407лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-11%
215лв
183лв
23-25 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
645лв
484лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
911лв
750лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-18%
927лв
788лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1237лв
1098лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-11%
1354лв
1145лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-15%
1043лв
835лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
992лв
838лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-16%
1202лв
1015лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-16%
770лв
616лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
936лв
749лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
8105лв
7135лв
01.06-08.07
на човек

37 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-12%
6465лв
5495лв
01.06-08.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
840лв
741лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-12%
994лв
845лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1470лв
1296лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-12%
663лв
563лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1260лв
1111лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-12%
1160лв
986лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
4619лв
4073лв
4-26 Юни
на човек

22 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-12%
1050лв
926лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-12%
828лв
704лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
3644лв
3098лв
4-26 Юни
на човек

22 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1050лв
843лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-20%
828лв
621лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
497лв
422лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
630лв
555лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-12%
2653лв
2354лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-11%
1988лв
1690лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1885лв
1514лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-20%
1486лв
1115лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
1768лв
1570лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
-11%
1325лв
1126лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
3537лв
3139лв
12-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-11%
2651лв
2253лв
12-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
4006лв
3498лв
13-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-13%
3385лв
2878лв
13-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1325лв
994лв
15-23 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
1680лв
1348лв
15-23 Юни
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-20%
1768лв
1570лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-11%
2211лв
1962лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-11%
1325лв
1126лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1657лв
1408лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1988лв
1690лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1470лв
1296лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-12%
1160лв
986лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2653лв
2354лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
-11%
4836лв
4111лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
6166лв
5440лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-12%
4421лв
3924лв
18-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-11%
3313лв
2816лв
18-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1050лв
926лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
-12%
828лв
704лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
994лв
845лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2520лв
2122лв
20-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-16%
4399лв
3879лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-12%
1988лв
1590лв
20-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
1260лв
1111лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-12%
3468лв
2948лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
3385лв
2539лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
4316лв
3470лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-20%
3007лв
2649лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-12%
2386лв
2028лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3484лв
2961лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
4414лв
3892лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-12%
6762лв
5658лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-16%
5521лв
4417лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1724лв
1465лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
19838лв
16668лв
24.06-02.08
2 възрастни, 1 дете

39 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
-16%
2466лв
2176лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-12%
3181лв
2678лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-16%
15517лв
12347лв
24.06-02.08
2 възрастни, 1 дете

39 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
2278лв
2019лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-11%
1260лв
1071лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1571лв
1381лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-12%
1935лв
1644лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
2516лв
2013лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
3279лв
2887лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-12%
2614лв
2222лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1638лв
1439лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-12%
3294лв
2800лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
929лв
743лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1151лв
965лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-16%
4092лв
3598лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-12%
1327лв
1128лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
4007лв
3539лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-12%
3120лв
2652лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
5236лв
4450лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
6432лв
5647лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-12%
3187лв
2550лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
4074лв
3436лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-16%
6343лв
5074лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
2327лв
1978лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
5663лв
4953лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-13%
2876лв
2407лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-16%
3352лв
2916лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-13%
2344лв
1876лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
4732лв
4022лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
2909лв
2472лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
7584лв
6315лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-17%
2681лв
2332лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-13%
715лв
627лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
-12%
1461лв
1222лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-16%
1195лв
956лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1992лв
1693лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
582лв
494лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2546лв
2247лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-12%
2546лв
2148лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-16%
1992лв
1594лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
5602лв
4725лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-16%
4383лв
3506лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
4654лв
3723лв
2-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1395лв
1116лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
5363лв
4432лв
2-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
-17%
670лв
554лв
2-3 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-17%
1705лв
1426лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-16%
582лв
465лв
2-3 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
5521лв
4417лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
6607лв
5503лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-17%
2391лв
2032лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
4072лв
3461лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
4103лв
3487лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1594лв
1355лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2517лв
2209лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-12%
5003лв
4392лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-12%
1948лв
1709лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-12%
2051лв
1744лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
5033лв
4418лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-12%
3055лв
2697лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-12%
3984лв
3187лв
7-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
2391лв
2032лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3055лв
2697лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-12%
4871лв
4074лв
7-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-16%
3490лв
2967лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
4288лв
3765лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-12%
2546лв
2148лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-16%
2909лв
2327лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
1992лв
1594лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
3463лв
2881лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-17%
6343лв
5392лв
9-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
7584лв
6633лв
9-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-13%
3573лв
2992лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-16%
2909лв
2327лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
1705лв
1496лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-12%
1395лв
1185лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1948лв
1709лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-12%
1594лв
1355лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
6472лв
5680лв
11-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-12%
5275лв
4484лв
11-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
3984лв
3187лв
11-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
5092лв
4295лв
11-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-16%
2909лв
2472лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
3573лв
3137лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-12%
6607лв
5503лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-17%
5521лв
4417лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
2979лв
2532лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
3643лв
3197лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-12%
1992лв
1594лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
3055лв
2697лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-12%
2391лв
2032лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
2546лв
2148лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-16%
4960лв
4145лв
16-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-16%
4074лв
3259лв
16-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
3883лв
3393лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-13%
3262лв
2773лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
6591лв
5752лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-13%
1879лв
1503лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
3167лв
2792лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-12%
3765лв
3012лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
4762лв
4009лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-16%
5594лв
4755лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2502лв
2127лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2278лв
1902лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-16%
3069лв
2688лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-12%
2525лв
2146лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
6136лв
5355лв
22-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-13%
2685лв
2352лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-12%
3721лв
3132лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-16%
3190лв
2811лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-12%
2935лв
2561лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-13%
3522лв
2924лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-17%
5283лв
4386лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-17%
5205лв
4425лв
22-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
2946лв
2357лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
2537лв
2157лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
4485лв
3588лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-20%
1473лв
1252лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1783лв
1562лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-12%
2220лв
1887лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2492лв
2118лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
2990лв
2392лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2946лв
2357лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
3721лв
3132лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-16%
3721лв
3279лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-12%
2946лв
2504лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
11741лв
10245лв
29.07-08.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-13%
842лв
673лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
9968лв
8473лв
29.07-08.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1019лв
851лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-17%
2104лв
1683лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2658лв
2237лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-16%
3806лв
3045лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
4604лв
3842лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-17%
7159лв
6248лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-13%
6073лв
5162лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
8218лв
7172лв
4-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-13%
6977лв
5931лв
4-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
1783лв
1562лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-12%
1473лв
1252лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
421лв
337лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
532лв
447лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-16%
842лв
673лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1019лв
851лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-17%
4385лв
3508лв
15-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
5006лв
4129лв
15-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-18%
7080лв
5881лв
17-24 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-17%
5994лв
4795лв
17-24 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
2172лв
1738лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
2637лв
2203лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-16%
1428лв
1214лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
1738лв
1524лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-12%
3837лв
3194лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-17%
3217лв
2574лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
3055лв
2577лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-16%
6343лв
5074лв
23-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
7584лв
6315лв
23-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-17%
2391лв
1912лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
5003лв
4392лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-12%
5663лв
4953лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-13%
2789лв
2371лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
4732лв
4022лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
4072лв
3461лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
3565лв
3146лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-12%
7584лв
6315лв
25.08-01.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-17%
1395лв
1116лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
6343лв
5074лв
25.08-01.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2546лв
2247лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-12%
1705лв
1426лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-16%
1992лв
1693лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
6343лв
5392лв
26.08-02.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
7584лв
6633лв
26.08-02.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-13%
1793лв
1524лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2192лв
1923лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-12%
5236лв
4450лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
6432лв
5647лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-12%
1992лв
1594лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
2435лв
2037лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-16%
1992лв
1584лв
1-11 Сеп
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-21%
2922лв
2564лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-12%
2391лв
2032лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
2435лв
2027лв
1-11 Сеп
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-17%
598лв
508лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
2051лв
1641лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
2517лв
2106лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-16%
731лв
641лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-12%
731лв
641лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-12%
598лв
508лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
487лв
427лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-12%
6041лв
5135лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
398лв
339лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
7282лв
6376лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-12%
5269лв
4401лв
8-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-16%
3681лв
2944лв
8-13 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
4338лв
3470лв
8-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
4456лв
3720лв
8-13 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-17%
1257лв
1059лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-16%
1260лв
1061лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-16%
994лв
795лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
991лв
793лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1325лв
1126лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1680лв
1481лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-12%
828лв
621лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-25%
1050лв
843лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-20%
1050лв
926лв
18-23 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-12%
1470лв
1238лв
18-25 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-16%
828лв
704лв
18-23 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1160лв
928лв
18-25 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
1102лв
936лв
20-27 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
497лв
422лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
1412лв
1247лв
20-27 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-12%
630лв
555лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-12%
1043лв
887лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
1354лв
1197лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

0 резервации наскоро
-12%
420лв
370лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-12%
331лв
282лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1472лв
1178лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
1937лв
1643лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-15%
1027лв
913лв
24-30 Сеп
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-11%
762лв
647лв
24-30 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1651лв
1476лв
30.09-11.10
на човек

11 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-11%
1163лв
989лв
30.09-11.10
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
922лв
830лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-10%
611лв
520лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
699лв
594лв
1-9 Май
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1053лв
949лв
1-9 Май
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-10%
873лв
742лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1317лв
1186лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-10%
1988лв
1690лв
1-7 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1657лв
1408лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1260лв
1111лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-12%
1050лв
926лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-12%
1992лв
1693лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2435лв
2137лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-12%
994лв
845лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
2211лв
1962лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
-11%
2653лв
2354лв
1-7 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-11%
828лв
704лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
5799лв
4930лв
2-8 Юни
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
6863лв
5993лв
2-8 Юни
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-13%
4316лв
3808лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-12%
3385лв
2878лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
4316лв
3808лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-12%
3385лв
2878лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
5093лв
4462лв
18-23 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-12%
4316лв
3808лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-12%
4206лв
3575лв
18-23 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3385лв
2878лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
3447лв
2930лв
20-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
3385лв
2878лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1724лв
1465лв
20-30 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
4316лв
3808лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-12%
4334лв
3817лв
20-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-12%
2167лв
1908лв
20-30 Юни
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
-12%
3798лв
3348лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-12%
3000лв
2550лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2189лв
1861лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2854лв
2526лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-12%
3922лв
3450лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-12%
2921лв
2583лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-12%
2256лв
1918лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
3146лв
2674лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
4057лв
3548лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-13%
3392лв
2883лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
4072лв
3461лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
5003лв
4392лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-12%
2789лв
2371лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3565лв
3146лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-12%
2391лв
2032лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
974лв
855лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-12%
1218лв
1068лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-12%
1395лв
1185лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1550лв
1340лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-13%
1395лв
1185лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
797лв
677лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
996лв
847лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1195лв
1016лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1461лв
1282лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-12%
3055лв
2697лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-12%
2513лв
2196лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-13%
1705лв
1496лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-12%
2114лв
1797лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
3625лв
3081лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
4334лв
3790лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-13%
4440лв
3774лв
13-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
5371лв
4705лв
13-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-12%
6706лв
5700лв
15-21 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
7823лв
6650лв
15-22 Юли
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
9219лв
8046лв
15-22 Юли
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-13%
7902лв
6896лв
15-21 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-13%
8313лв
6863лв
22-28 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-17%
7249лв
5799лв
22-28 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
4091лв
3570лв
24-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-13%
3470лв
2950лв
24-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
4338лв
3687лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
5113лв
4463лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-13%
7361лв
6257лв
2-9 Авг
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
8602лв
7498лв
2-9 Авг
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-13%
4168лв
3543лв
5-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
4966лв
4341лв
5-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-13%
3743лв
3281лв
15-30 Авг
на човек

15 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-12%
3078лв
2616лв
15-30 Авг
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
2458лв
2156лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-12%
2015лв
1712лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2203лв
1932лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-12%
1804лв
1534лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
1948лв
1709лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-12%
1594лв
1355лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1395лв
1185лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
1705лв
1496лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-12%
996лв
847лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1218лв
1068лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-12%
974лв
855лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-12%
797лв
677лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
4180лв
3553лв
21-28 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
5266лв
4639лв
21-28 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-12%
1179лв
1049лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-11%
869лв
739лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
538лв
457лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
759лв
679лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-11%
1076лв
914лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
1630лв
1468лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-10%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Alexandros Palace, Alexandros Palace halkidiki, Alexandros Palace athos, Alexandros Palace aton, Alexandros Palace ouranopupolis, Alexandros Palace greece, Alexandros Palace гърция, Alexandros Palace атон, Alexandros Palace уранополис, Alexandros Palace 2024, Alexandros Palace цени, Alexandros Palace мнения, Alexandros Palace цени 2024, Alexandros Palace лято 2024, Alexandros Palace ранни записвания, Alexandros Palace last minute, Alexandros Palace hotel, Alexandros Palace hotel halkidiki, Alexandros Palace hotel athos, Alexandros Palace hotel aton, Alexandros Palace hotel ouranopupolis, Alexandros Palace hotel greece, Alexandros Palace hotel гърция, Alexandros Palace hotel атон, Alexandros Palace hotel уранополис, Alexandros Palace hotel 2024, Alexandros Palace hotel цени, Alexandros Palace hotel мнения, Alexandros Palace hotel цени 2024, Alexandros Palace hotel лято 2024, Alexandros Palace hotel ранни записвания, Alexandros Palace hotel last minute, александрос палас, александрос палас гърция, александрос палас атон, александрос палас уранополис, александрос палас цени, александрос палас мнения, александрос палас цени 2024, александрос палас лято 2024, александрос палас ранни записвания, хотел александрос палас, хотел александрос палас гърция, хотел александрос палас атон, хотел александрос палас уранополис, хотел александрос палас цени, хотел александрос палас мнения, хотел александрос палас цени 2024, хотел александрос палас лято 2024, хотел александрос палас ранни записвания

cache load